วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การอ่านค่าตัวต้านทาน

การอ่านค่าตัวต้านทาน
การอ่านค่าตัวต้านทานเราสามารถใช้ตารางนี้เพื่ออ่านค่าตัวต้านทานได้อย่างง่าย ๆ และรวดเร็วครับ

จุด xx.x
หลักที่ 1
อ่าน xxx
หลักที่ 2
เติมศูยน์ xx0
หลักที่ 3
หน่วย
ทอง
ดำ
น้ำตาล
โอมห์
แดง
ส้ม
เหลือง
กิโลโอมห์
เขียว
ฟ้า
-
เมกะโอมห์

 เรามาดูวิธีการอ่านนะครับ สมุติว่าเราจะอ่านค่าความต้านทานดังนี้
ตัวอย่างการอ่านค่าความต้านทาน
1. น้ำตาล ดำ น้ำตาล เราจะอ่านได้ดังนี้ครับ
น้ำตาล = 1 ดำ = 0  สองตัวนี้คือค่าหลักที่หนึ่งและหลักที่สองครับ ให้เราใส่ดังนี้นะครับ 10
และหลักที่ 3 คือน้ำตาลให้เราไปดูที่ช่องของหลักที่ 3 ที่มีน้ำตาล แล้วเราก็เติมศูนย์ (0) ต่อท้าย 10 นะครับ
ค่าที่ได้ออกมาก็จะได้เท่ากับ 100 โอมห์ คือคำตอบที่เราต้องการนะครับ
2. น้ำตาล ดำ ส้ม เราจะอ่านได้ดังนี้นะครับ
น้ำตาล = 1 ดำ = 0  สองตัวนี้คือค่าหลักที่หนึ่งและหลักที่สองครับ ให้เราใส่ดังนี้นะครับ 10
และหลักที่ 3 คือส้ม ให้เราไปดูที่ช่องของหลักที่ 2 ที่มีส้ม แล้วเราก็จะสามารถอ่านได้ดังนี้ครับ 10 กิโลโอมห์หรือ 10 k

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น